fredag 25 mars 2016

Arg lapp: Kontrollbeskrivningar

Vi har precis gjort kontrollbeskrivningar till Inomhustrampen och där får man försöka använda de som passar (och förklara i PM) men tyvärr verkar en del banläggare tycka att man får göra hur man vill även när det gäller sprintbanor. Det finns faktiskt ett dokument som beskriver hur kontrollbeskrivningar ska se ut!

Idag sprang jag Kortfredan och banläggningen var mycket bra men tyvärr fick jag lägga onödig möda på att gissa hur de tänkt med kontrollbeskrivningarna.


Syftet är att beskriva en punkt men ofta verkar det som att banläggaren försökt att göra en kartförstoring. Ett exempel är K 34 där kontrollpunkten borde vara Asfaltsyta, östra delen, men där den beskrivs som Stängslet/Häcken, östra delen. På samma sätt var det med min K 51, K 70, K 71, K 74. Ett liknande problem är K 50 som borde vara Asfaltsytan, nordöstra delen, men som beskrivs som Byggnaden, nordöstra delen.

söndag 6 mars 2016

Inomhuskartritning

Nu börjar kartan till Inomhustrampen att bli klar och det tar lång eller kort tid att rita, beroende på vad man jämför med. Räknar man tid per m2 terräng så är det mycket tidskrävande. Väljer man i stället att titta på tid per cm2 karta så går det mycket fort. Inomhuskartritningen utmärks även av att det tar lång tid att renrita i förhållande till tiden för fältarbete. Min erfarenhet från att rita sprintkarta var att det tog två timmar att renrita resultatet av en timmes rekognosering i fält. För inomhuskartan är förhållandet snarare 4:1.

Bild från tävlingsterrängen

Motsvarande område på kartan
Nu håller jag tummarna för att tid inte blir alltför stora ommöbleringar under veckorna fram till påsklovet!