söndag 11 september 2016

Alléer

Igår sprang vi sprint-DM i Leksand vid Tegera arena och jag fick till ett bra lopp utan större bommar. Under min egen löpning reagerade jag inte på några oklarheter/fel på kartan, och det är det viktigaste, men när jag därefter skuggade yngste sonen i ÖM1 så var det en hel del jag reagerade på. På eftermiddagen var det sprintstafett för barnen vilket gjorde att jag däremellan hade lite mer tid att jämföra kartan med terrängen.


Något som jag diskuterade en del med kartkontrollanten när jag ritade kartan till förra årets sprint-DM i Dalarna var hur man ska rita alléer. De två alternativen vi diskuterade var:

401 + 419 (1) Öppet, lättlöpt område med framträdande buske eller litet träd
402 (2) Öppet, lättlöpt område med spridda träd
Själv tycker jag att det är mycket lättare att få rätt bild av terrängen när träden ritas ut på öppen mark jämfört med de oftast smala remsorna av "parkhygge" (402). På gårdagens karta fanns båda alternativen med, ibland i direkt anslutning till varandra!
I anslutning till arenan finns flera alléer där den som går åt väster är ritad med enskilda träd och den som går i nord-sydlig riktning är ritad som öppet område med spridda träd.

Väg med framträdande träd på sidorna.Väg som korsar föregående väg, denna är omgiven av öppen mark med spridda träd.

På parkeringen (529, Område med hårdgjord yta) finns ett antal områden med öppen mark med spridda träd.

På den här parkeringen några meter ifrån där förra bilden är tagen finns i stället ett antal framträdande träd.
Mitt huvudargument för att använda symbolen framträdande träd är att det då blir lättare att läsa och förstå när man springer. Ser man till vad som står i sprintnormen tycker jag att träd planterade i en allé inte är spridda.

När jag var ute i terrängen noterade jag att kartan inte reviderats på de delar av kartan där det inte gick några banor.

Inhägnat område med passerbart staket.Själv hade jag problem att passera staket på kartan ovan.


De lokala tecknet svart kryss skulle enligt PM vara majstång eller lekplats men på kartan fanns även skyltar samt höga lyktstolpar.

Två majstänger eller lekplatser?