söndag 21 juli 2019

Orienteringsklubbarna 2019: 5. Klubbar på väg upp

En av de viktigaste anledningarna till att jag uppdaterade modellen från 2015 var att jag var intresserad av vad som förändrats på fyra år. Nu tänkte jag redovisa hur poängen förändrats för de enskilda klubbarna. Medelpoängen har inte förändrats särskilt mycket utan den var 8,00 p 2015 och är nu 7,84 p. Om man räknar hur många klubbar som förändrats visst antal poäng ser det ut så här:


Förändring      Antal klubbar
> 4 p                12
+ 4 p                 15
+ 3 p                 29
+ 2 p                 38
+ 1 p                 92
± 0 p               132
- 1 p                105
- 2 p                  74
- 3 p                  45
- 4 p                  16
< -4 p               11

Poängen för 57,8% av klubbarna har alltså förändats en poäng eller mindre (upp eller ner). Detta menar jag pekar på att det är en robust modell.
Det är ett fåtal klubbar som förändrats med mer än 4 poäng och om vi tittar på de som ökat mest hittar vi två ombildade klubbar:
Karlskrona SOK          +19 p
Karlsbyhedens OK      +10 p

(Karlskrona SOK bildades alltså genom sammanslagning av OK Dacke (17,5 p 2015) och FK Vittus (11 p 2015) medan Karlsbyhedens OK bildades genom utbrytning ur Karlsbyhedens IK.)

Begränsar vi oss till de klubbar som fanns även 2015 blir det här topp 10:
I 19 IF                           6 p (2 → 8 p)
Mälarö SOK                 6 p (2,5 → 8,5 p)
Mullsjö SOK                5,5 p (10 → 15,5 p)
OK Sarven                   5,5 p (0,5 → 6 p)
Skellefteå OK              5 p (9,5 → 14,5 p)
Åmåls OK                   4,5 p (9,5 → 14 p)
OK Skogsvargarna     4,5 p (5,5 → 10 p)
Filipstads OK             4,5 p (3,5 → 8 p)
Kamrat och IF KIF    4,5 p (4,5 → 9 p)
IK Wilske                  4,5 p (2 → 6,5 p)

Av naturliga skäl är det lättare att öka mycket om man utgår från en låg nivå. Några av klubbarna som Mullsjö SOK, Skellefteå OK och Åmåls OK har utgått från en normal nivå och ökat vilket är imponerande. Personligen tycker jag att det är extra roligt att se Mullsjö SOK på listan och som ett exempel har förändringen där skett inom kategorierna ungdom (+1 p), junior (+3 p), elit (+0,5 p) och naturpass (+1 p).


Det skulle vara intressant att höra från någon med bättre kännedom om dessa klubbar ifall de här förändringarna avspeglar upplevda förändringar.

Klassificeringen av klubbar finns här:
Läget i orienteringsklubbarna 2019 (öppnas i Google maps)